HABER-İ MÜTEVATİR

HABER-İ MÜTEVATİR
Birçok kimselerin çokları vasıtası ile rivâyet ettikleri hadis

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • MÜTEVATİR — Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HABER-İ VÂHİD — Bir sahabeden, bir kişiden veya bir koldan gelen sahih hadis. (Bak: Mütevatir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNŞİKAK-I KAMER — Ay ın parçalanması. Peygamberimiz Hazret i Muhammed Aleyhissalâtü vesselâmın mu cizesi eseri olarak gökte ay ın en parlak olduğu bir zamanda ikiye ayrılması. (...Hem Resul i Ekrem in (A.S.M.) mütevatir ve kat i bir mu cize i kübrası Şakk ı Kamer… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞAYİA — (Şuyu . dan) Yayılmış haber, mütevatir. Söylenti …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”